1. Arsen Avagyan ve Gaidz F. Minassian,Ermeniler ve İttihat ve Terakki: İşbirliğinden Çatışmaya. İstanbul: Aras Yayınevi, 2005.
 2. Dschelal Bey,Mehmed . Meine Reise-Eindruecke in  Deutschland-Almanya Seyahati İzlenimlerim (Früherem Minister der Innern und Andwirtschaftsminister, Konstantinopel,1917)     
 3. Hanioğlu, M. Şükrü. The Young Turks in Opposition. Oxford: New York & Oxford University Press, 1995.
 4. Mardin,Şerif Türkiye’de Toplum ve Siyaset: Makaleler I. İstanbul: İletişim Yayınları, 1990.
 5. Mardin, Şerif. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Tanzimat ve Meşrutiyet Birikimi, cilt.1. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
 6. Mardin, Şerif. Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. İstanbul: İletişim Yayınları, 1990.
 7. Mardin, Şerif. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri. İstanbul: İletişim Yayınları, 1990.
 8. Mardin, Şerif. Türk Modernleşmesi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
 9. Neyzi, Leyla. İstanbul'da Hatırlamak Ve Unutmak- Birey Bellek Ve Aidiyet
 10. Zürcher, Eric Jan Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003)
 11. Sander, Oral. Siyasi Tarih.İlkçağlardan 1918’e
 12. Vakit Gazetesi.Mehmet Celal Bey’in Vakit Gazetesi’nde yayınlanan anıları-Ermeni Vakay-i  Esbab ve Tesiratı- Tercüme ve türkçeleştiren: Ari Şekeryan/ Rober Koptaş (Agos Gazetesi)